Kaszel u dzieci
poradnik dla rodziców -
wizyta u lekarza

Wizyta u lekarza

Wizyta u lekarza

Jak przygotować dziecko do wizyty u lekarza?

W przypadku, gdy wizyta będzie obejmowała podanie zastrzyku lub inny bolesny zabieg, nie wolno kłamać dziecku, że nie będzie bolało, bo podważymy tym zaufanie do siebie i na przyszłość przy kolejnych wizytach u lekarza, dziecko nie uwierzy nam, że nie będzie zastrzyku, nawet jeśli tym razem to będzie prawda. Jednak jeśli samo nie będzie pytało nie trzeba rozwodzić się na bolesnością zabiegów, które go czekają. Przed zastrzykiem można pomóc dziecku lepiej znieść tę sytuacje, wytłumaczeniem dlaczego jest on konieczny i wyrażeniem przekonania, że jest ono dzielne i na pewno dobrze sobie poradzi. Można również obiecać drobną nagrodę za odwagę w czasie wizyty u lekarza.

Przed wyjściem do przychodni, warto zabrać ze sobą jakąś zabawkę, która uprzyjemni dziecku oczekiwanie w kolejce. Dobrze jest uzgodnić z dzieckiem co zabieramy – ale uwaga – zapowiedzmy, że zabieramy ograniczoną liczbę zabawek bo możemy skończyć z kilkoma walizkami pełnymi „ulubionych” rzeczy naszej pociechy.

Można zabrać też stetoskop lub termometr, żeby dziecko w czasie badania u lekarza mogło nas zbadać. Dzięki temu przeciwdziałamy jego nudzie i frustracji oraz odwrócimy jego uwagę od sytuacji, która może wzbudzać jego niepokój. W czasie samego badania u lekarza, jeśli dziecko wykazuje opór wobec zabiegów lekarskich, można przyjąć dwie postawy, albo informować o tym co się będzie działo, jeśli to nie jest dla niego zagrażające, albo rozpraszać jego uwagę, przypominając o czekającej go ewentualnej nagrodzie za dobre zachowanie lub opowiadając o dowolnej rzeczy, która jest dla niego interesująca.